facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kruidnotenactie

Op de website www.kruidnotenactie.nl is e.e.a. na te lezen over de verkoop van kruidnoten na de kerkdiensten in De Bron van 24 november, 1 en 8 december. Het is een initiatief van ZOA. ZOA is een christelijke hulporganisatie, die internationaal werkt. ZOA staat voor Zuidoost-Azië, de regio waar men in 1973 begonnen is. Een interessant detail over het ontstaan van Stichting ZOA leest U op hun website: www.zoa.nl/over-zoa/wie-we-zij/ontstaan “In dat jaar kwamen drie studenten uit Groningen op het idee om geld in te zamelen voor Vietnamese bootvluchtelingen. Dit ging zo goed, dat ze al snel startten met het uitzenden van veldwerkers. Het duurde niet lang voordat ze hun activiteiten konden uitbreiden naar Laos en Cambodja. Nu, ruim veertig jaar later, bieden we met stichting ZOA hulp, hoop en herstel in maar liefst vijftien landen op drie continenten. En ook al heeft onze naam daarmee de oorspronkelijke betekenis verloren, ons doel is gelijk gebleven: we steunen slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten, zodat zij op den duur weer op eigen benen kunnen staan.” Derhalve hopen we dat u wat “baar geld” meeneemt naar de kerk. Door deze kruidnoten te kopen steunt u via ZOA mensen in nood. En ze zijn echt superlekker, weet ik uit betrouwbare Bron.

namens de diaconie, Christian Hulzebos

 

Sokkenactie

Laatst stond ik bij onze lade met sokken te bedenken welke kleur het best zou passen bij de rest van mijn tenue die dag. U kent dat wel. Worden het die blauwe met streepjes of de rode met dat motiefje. Onze jeugd heeft een minstens zo groot probleem. Zij worstelen met de keuze tussen Tommy Hilfiger sokken of die van ene mijnheer (of liever gezegd de firma) Calvin Klein. Bij de ene is het logo zo klein dat je er met je neus op moet staan en bij de ander zit het aan de onderzijde dus je kunt je afvragen waarom men überhaupt dergelijke producten aanschaft. Mea culpa - dat dan weer wel. Enfin, voldoende keus. Hoe anders is dat voor anderen in ons midden, die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Dan bedoel ik de dak- en thuislozen, die zich ook zorgen maken om have en goed. En dan vooral over een tekort eraan. U hebt vast recent de foto gezien van een dakloze Groninger die met alles wat hij bezit werd gefotografeerd. Zelfs met een groothoeklens bleek het bar weinig. Eigenlijk onvoorstelbaar. Dat verschil tussen een overvolle lade met sokken en een schamel tasje met alle bezittingen. De sokkenactie ten behoeve van zij die De Open Hof bezoeken wordt daarom warm bij u aanbevolen. Met sokken die u zelf graag draagt, doet u een ander ook een groot plezier. Neem ze gerust mee naar De Bron. Wij zorgen dat ze goed terecht komen.

Schrijfactie Amnesty International

10 december is het de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Daarom doen we in De Bron op zondag 8 december weer mee aan de jaarlijkse wereldwijde ‘Write for Rights’ actie van Amnesty International. Dit jaar staan jongeren centraal in deze actie. Jongeren zijn voor de autori-teiten vaak een makkelijke prooi als ze op zoek zijn naar een ‘dader’ om een misdrijf op te lossen of hun eigen onrechtvaardige optreden te verdoezelen. We schrijven voor jongeren als Sarah, Seán, Yasaman en Emil. Meer informatie over deze jongeren en de actie in z’n algemeenheid is te vinden op www.writeforrights.nl
Naast deze schrijfactie verkopen we op 1 en 8 december ook weer Amnesty kerstkaarten en kaar-sen. Dus vergeet niet uw portemonnee mee te nemen. We staan zoals altijd met een tafeltje in de foyer.
Jelle Kooistra

Klankconcert 2 december

Op maandag 2 december is er weer een meditatief klankconcert in De Bron, verzorgd door Hans Battenberg en Folkert Rienstra. Het concert staat in het teken van Advent: licht in de duisternis. Er wordt gebruik gemaakt van stem, klankschalen, gongen en vele andere geluiden en instrumenten. Laat je meenemen en verrassen. Van 19.30 tot 20.00 u. inloop met thee en koffie en daarna gaan we de kerkzaal in voor het klankconcert van ruim een uur.
Albert van Ess

Gedachteniszondag 24 november

Op zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we degenen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd. En er zal gelegenheid zijn voor de aanwezige familie een speciale kaars te ontsteken. Daarna is er gelegenheid voor een ieder overleden dierbaren te gedenken. Je kan daarvoor een waxinelichtje aansteken en het plaat-sen op het glazen kruis. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.
Albert van Ess

Allerzielen 2019 in de Bron

Een aantal wijkbewoners namen de gelegenheid om in de Bron een overleden dierbare te gedenken.
Er lagen tekstkaarten, in de kerk kon men een kaarsje aansteken en er een poosje in stilte bij vertoeven.
Daarna kon men onder een kopje koffie of thee van gedachten wisselen.
Alle aanwezigen stelden het zeer op prijs dat deze gelegenheid, zo dichtbij, er was.

az2019

 

ZWO oogsttafel

Zondag 27 oktober was er in De Bron weer een ZWO tafel. We noemen dat onze oogsttafel in oktober. Het wordt gecombineerd met de oogstdienst (fruit en groente voor de Voedselbank) en de ZWO tafel is voor ons project: Stichting rondom Baba
We hadden over de 30 potten jam en aan het einde van de verkoop hadden we nog 6 over! Fantastisch. Lettie had heerlijke speculaascake en stroopwafelcake gebakken en samen met de verkoop van de kaarten en andere leuke spulletjes hadden we een opbrengt van 120,82.
Daar word je toch helemaal blij van. Met genoegen maken we dan ook dit bedrag weer over aan de Stichting. Iedereen weer bedankt het enthousiasme. Op naar de volgende actie.
Namens de ZWO: Immie Hoekstra
zwo123

Projectkoor Kerst

Zin om mee te zingen? Je bent van harte welkom bij het projectkoor voor kerst!
Vrijdagavond 15 november starten we met de repetities. We oefenen vijf keer.
Samen zingen we naar het Licht toe. Op vrijdagavond van 20.00 – 21.30 uur. In kerkelijk centrum De Bron, Bentismaheerd 1, Groningen. Data: 15/11, 22/11, 29/11, (6/12 niet!), 13/12, 20/12.
Onze dirigent is Alian Bergsma en we worden begeleid op de piano door Vincent van Ravels. We gaan bekende en minder bekende liederen meerstemmig zingen en ook het lied ‘Wachten en uit-zien’ uit het kerstoratorium van Michael Stehouwer met muziek van Chris van Bruggen en Peter Rippen. Op de eerste avond ontvang je de muziek.
Uitvoeringen op:
24/12 - Ebbingepoort tijd: 16 – 17 uur; kerstviering voor het hele huis. Voorganger da. Alberte van Ess
24/12 - De Bron tijd: 22 uur; kerstnachtdienst voor de hele wijk. Voorganger da. Alberte van Ess
Namens de voorbereidingsgroep, Marjanne Binsbergen.
Opgeven per e-mail

posterSPMarkt2019Spulletjesmarkt 9 november

Op zaterdag 9 november is er weer de traditionele spulletjesmarkt in De Bron. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom om zijn of haar slag te slaan. Er zijn allerlei tweedehands spullen te koop zoals huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten, boeken, speelgoed, spelle-tjes, kinderkleding, enz. Daarnaast is er voor de inwendige mens allerlei zelfgemaakt lekkers te verkrijgen: soep, taart, muffins, belegde broodjes en nog veel meer. Uiteraard zal het Rad van Avontuur niet ontbreken, met prijzen die door de Beijumse middenstand worden gedoneerd. En, vanwege het grote succes de laatste jaren, wordt er ook dit jaar weer een vogelkijktocht georgani-seerd onder leiding van een heuse vogelaar. Daarnaast kan er geboden worden op een uitgebreide driegangenmaaltijd voor maximaal 5 personen, aangeboden door Immie Hoekstra. Met de hoogste bieder wordt een geschikte datum afgesproken.
60% van de opbrengst gaat naar de Stichting Rondom Baba in Mali, één van de armste landen in de wereld. De Stichting Rondom Baba, bij Mopti in Mali, heeft de leefgemeenschap Here Bugu (= land van vrede) opgericht. In deze gemeenschap wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door oplei-ding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken (voor meer informatie zie de website http://www.rondombaba.nl).
De overige 40% wordt gebruikt om het platte dak van De Bron om te vormen tot een groen se-dumdak. Een sedumdak is zeer duurzaam, erg goed voor de leefomgeving en milieuvriendelijk.
Om de spulletjesmarkt tot een succes te kunnen maken hebben we natuurlijk weer een heleboel goed verkoopbare spullen nodig. Spullen waarvan we verwachten dat ze niet verkoopbaar zijn zul-len we niet aannemen. Er zijn verschillende inbrengmomenten voor deze spullen:
woensdag 6 november en donderdag 7 november ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur, en vrijdag 8 november van 13.30 tot 17.00 uur.
Het scheelt ons een heleboel werk wanneer de spullen enigszins gesorteerd worden aangeleverd: boeken en CD’s e.d. bij elkaar, huishoudelijke spullen bij elkaar, elektro bij elkaar, enz.
Tenslotte kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken voor de verkoop op de dag zelf of op vrij-dagmiddag 8 november om mee te helpen met de opbouw van het geheel.
Namens de voorbereidingscommissie,
Jelle Kooistra

Oogsttafel ZWO

Zondag 27 oktober heeft de ZWO weer een oogsttafel in de oogstdienst. Wij vinden dit als ZWO een prachtige combinatie: twee goede doelen die daarmee in de belangstelling staan (Stichting rondom Baba en de Voedselbank). Wij geven wat en wij halen wat op en dat dient beide goede doelen. Als ZWO maken we al jaren jam voor de oogsttafel. De opbrengst is voor het ZWO-project voor de Stichting rondom Baba, u allen inmiddels al wel bekend. Wij zien u graag bij onze tafel om ons weer te ondersteunen door o.a. een lekkere pot jam aan te schaffen. Graag tot dan.
namens de ZWO, Immie Hoekstra

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd dat er in de Bron een nieuwe ambtsdrager bevestigd zal worden.
Mevrouw (Paulien) van den Belt heeft aangegeven dat ze bereid is om diaken te worden.
Op zondag 27 oktober wordt Paulien in het ambt bevestigd. Gelijktijdig zal Immie Hoekstra haar ambt als diaken neerleggen.
Lettie Oostinga, scriba