facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Sobere maaltijden in De Bron

“Sta op” is het thema van de komende veertigdagentijd. De liturgiegids van Kerk in Actie schrijft daarover: “Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Doe mee, kom in beweging. Sta op!” In de veertigdagentijd nodigen we u ook uit om in beweging te komen: naar De Bron voor een sobere maaltijd. Op iedere woensdag na Aswoensdag (26 febr.) kunt u daar aan-schuiven voor een maaltijd van 17.30-19.00 uur. Er wordt een minimale bijdrage van €3,50 ge-vraagd. De data van de sobere maaltijden in de Bron zijn 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april. Zet u ze vast in de agenda?
Christian Hulzebos, werkgroep diakonie

In memoriam Martie Niemeijer–Sluiter

Ons dierbaar gemeentelid Martie Niemeijer–Sluiter is op maandag 27 januari overleden. Ze is 74 jaar geworden. In 2013 kreeg ze de diagnose van de ziekte Parkinson. De laatste weken ging het hard achteruit, maar haar overlijden kwam toch nog onverwachts.
De afscheidsdienst vond plaats in Huizinge, vanwege de lange geschiedenis van de familie Niemeijer met deze plek. Vanuit de kerk brachten we Martie naar haar laatste rustplaats.
Martie Niemeijer was een lieve, zorgzame en ook vooral creatieve vrouw. Een quilt van haar prijkte op de rouwkaart en ook werd er een grote quilt bij aanvang van de dienst op de kist gelegd.
In de afscheidsdienst hoorden en zongen we over gekend zijn bij de ander en bij God, over dankbaarheid en liefde, vanuit de bijbel en andere weergaves van Huub Oosterhuis en Karel Eykman.
Martie was een betrokken gemeentelid bij de Bron. Met haar liefde en zorgzaamheid zette zich in voor de werkgroep pastoraat. En haar creativiteit stelde ze ook ten dienste van deze gemeente met haar bijdrage aan de liturgische aankleding van de kerkzaal.
Onze gedachten gaan uit naar haar echtgenoot Everhard, die haar trouw met veel liefde heeft verzorgd. En naar haar dochter Saskia en zoon Michiel en zij die bij hen horen.
Tot besluit de laatste regels van het lied over de liefde, die ten gehore werden gebracht:
’t Is de liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood
kan overwinnen.
Alberte van Ess en Jan Knot

(P)as op de plaats-viering

Op woensdag 26 februari zal er in en buiten de Bron, een bijzondere viering zijn. Het is die dag As-woensdag, volgens de katholieke traditie het begin van de bezinningstijd voor Pasen.
Ook wij zullen ons die avond bezinnen en een pas op de plaats maken. Achter je laten wat er niet meer toe doet. We schrijven op wat we willen loslaten en gaan het daarna buiten verbranden. Het geheel wordt omsloten met stilte, zingen van mantra’s en passende teksten. Na afloop is er de mogelijkheid een kopje koffie of thee met elkaar te drinken.
Iedereen is welkom, van jong tot oud en welke achtergrond je ook hebt.
Woensdag 26 februari 19.30- 20.30, Bentismaheerd 1A
Alberte van Ess

Uitnodiging projectkoor Pasen 2020

Nog drie weken en dan is het zover, de start van het projectkoor voor Pasen!
Heb je zin om je zangtalenten in te zetten?
We bieden 6 mooie repetitieavonden onder leiding van Peter Rippen.
En de vieringen in de Goede week en met Pasen.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te zingen!
Repetities zijn op de vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Data: 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april. In Kerkelijk centrum De Bron, Bentismaheerd 1, Groningen.
Opgeven graag per e-mail bij Marjanne Binsbergen: m.h.binsbergen@home.nl

De Bron viert feest!

De Bron bestaat dit jaar 40 jaar. Dat vieren we op 21 en 23 februari.
Op vrijdag 21 februari is er ’s avonds om 20.00 uur een feestavond in De Bron.
Tijdens deze feestavond is er uitgebreid gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten.
De verschillende werkgroepen zullen op ludieke wijze stilstaan bij het wel en wee van de gemeente in de afgelopen 40 jaar. Het belooft een bijzonder leuke en gezellige avond te worden.
Daarnaast is er op zondag 23 februari ’s middags om 15.00 uur een feestelijke dienst in De Bron, met aansluitend de gelegenheid om met elkaar het glas te heffen op de toekomst. (’s morgens geen dienst). De feestelijkheden zijn bedoeld voor alle leden van de gemeente en uiteraard ook voor alle oud-leden en mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het werk van de Bron.
Het is niet mogelijk gebleken om de adressen van oud-leden te achterhalen en alle betrokkenen bij De Bron in kaart te brengen. Daarom hopen we dat u allen deze uitnodiging wilt doorgeven aan oud-leden en/of andere betrokkenen in uw kennissenkring; hoort, zegt het voort.

SjoelenOliebollen in De Bron

Ongeveer 45 mensen - jong en oud - hebben een leuke tijd gehad in De Bron op 2 januari. Hierbij vielen de verse oliebollen zeer in de smaak. Ook de kniepertjes, gebakken door Mieke en Nico, waren een grote hit. De jeugd heeft eerst genoten van de oliebollen en kniepertjes en toen geholpen met serveren. Uiteindelijk heeft iedereen samen spelletjes gespeeld. Er waren meerdere spellen maar de twee sjoelbakken waren echt het populairst. De kinderen hadden het erg naar de zin – voor hen was het te vroeg afgelopen.
Christian Hulsebos

De oppasdienst

Ja je leest het goed. We willen in De Bron weer beginnen met een oppasdienst. Er komen de laat-ste tijd meer jonge gezinnen in de kerk. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er elke 4de zondag van de maand kindernevendienst. Nu willen we ook zorgen dat er op diezelfde zondag een oppas is voor de jongste kinderen. Daarvoor hebben we natuurlijk een paar mensen nodig die willen oppas-sen. Lijkt het je leuk om 1 keer in de 3 maanden een keertje op te passen in de kerk, dan kun je je aanmelden bij ondergetekende
Namens de kindernevendienst en de oppas, Betsy AB

foto voor oppas

Van de kindernevendienst

Hallo jongens en meisjes,
De kerstvakantie is inmiddels voorbij, en jullie gaan allemaal weer naar school. Maar toch wil ik het nog even hebben over de kerstviering van eerste Kerstdag. Wat hebben jullie mooi gespeeld, en wat waren jullie mooi aangekleed. Jozef en Maria, en een prachtige engel. De herders met hun schapen, en Herodes had twee wijze raadsvrouwen naast zich zitten om hem te adviseren. Dat was ook wel nodig want toen de wijzen uit het Oosten bij hem op bezoek kwamen ging bij Herodes geen licht op. Maar bij de raadsvrouwen wel. Zij konden vertellen dat het kind, dat de wijzen zoch-ten, in Bethlehem wordt geboren.
De eerstvolgende keer dat er kindernevendienst is, is op zondag 26 januari om 10.00 uur. Kom je ook?

De wijzen en de herders bij de stal

De wijzen en de herders bij de stal

Herodes met zijn raadsvrouwen

Herodes met zijn raadsvrouwen

Bevestiging ambtsdrager

Op zondag 12 januari wordt Marjanne Binsbergen in het ambt van ouderling bevestigd.
Zij zal de werkgroep eredienst in de wijkkerkenraad gaan vertegenwoordigen.
Lettie Oostinga, scriba

Zondag 19 januari dienst in Noorddijk

In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is er zondag 19 januari dienst in de kerk in Noorddijk, om 10.00 uur. We doen al enige jaren mee aan dit wereldwijde initia-tief om als christenen over de hele wereld op die zondag met elkaar grotendeels dezelfde liturgie te vieren. Elk jaar levert een land materiaal aan vanuit hun speciale situatie. Dit jaar is het Malta. Centraal staat het verhaal uit Handelingen over Paulus’ schipbreuk op Malta. Ze worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen. Een gebeurtenis die nog steeds ter plaatse wordt her-dacht.
De laatste jaren vieren we dit als wijkgemeente de Bron samen met Damsterboord en de Walfried-gemeenschap. De gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk vervalt daarmee op deze derde zondag.
Alberte van Ess

 

Klankschalenconcert door Folkert Rienstra en Hans Battenberg op 2 december in De Bron

Het was niet het eerst klankschalenconcert en vast ook niet het laatste! Wij hadden een mooie opkomst van mensen uit De Bron en daarbuiten. Wij lieten ons weer verrassen door de klanken en de kleuren van het concert van Folkert en Hans. Alberte opende de avond met een gedicht van Loes Marijnissen met o.a. de volgende woorden:
In het donker van de nacht,
kun je uitzien naar het licht
Een licht dat ook over je eigen leven valt
en iets in je zelf beroert
Een licht dat je raakt
Als het ontvankelijk wordt in je en stil
valt er een nieuw licht over je bestaan
Het paste zo mooi bij het thema van donker naar licht. En wij lieten ons beroeren en wij lieten ons raken en wij werden stil, door de warmte van het licht en van de klanken.
Folkert opende met het lied: “als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur dat nooit meer dooft“. Met hun instrumenten, trommels, schalen en glazen namen zij ons mee van het donker naar het licht. Het was bijzonder te ervaren. En zoals ook in het gedicht van Loes Marijnissen werd aangegeven konden wij te midden van de drukte voor kerst halt houden en genieten van wat op ons af kwam. Een mooi begin van de Adventtijd op weg naar het licht.
Immie Hoekstra