facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

buitenkoffiekan2Een nieuwe vorm van kerk-zijn

Wil je meedenken over nieuwe vormen van kerk-zijn?
Zoals gemeld gaan we weer van start met diensten in De Bron. De ‘dienst der ontmoeting’ is normaal gesproken een belangrijk onderdeel, denk daarbij aan het koffiedrinken na de dienst, het bijpraten etc. Vanwege de coronadreiging zijn dat allemaal zaken die niet mogelijk zijn. Ook activiteiten als de spulle-tjesmarkt, het projectkoor, het movie-maal en noem maar op zijn om dezelfde reden voorlopig niet mo-gelijk. Alle werkgroepen gaan nadenken over manieren waarop we toch met elkaar verbonden kunnen blijven. Heb je ideeën en/of wil je meedenken over de vraag hoe we in deze bizarre tijd een verbonden gemeente kunnen zijn, stuur dan een berichtje naar het secretariaat.
Nynke van Ravels

Komende vieringen

Zondag 6 september, 10:00 uur. Oecumenische viering door de leden van de werkgroep.
Dit is de derde viering in een serie van vier over het boek Ruth. En de eerste dienst waarbij we weer met elkaar in De Bron kunnen vieren. Zie de mededeling hierboven.
Zondag 13 september, 10:00 uur. Voorganger Da. Alberte van Ess
De vierde en laatste zondag waarin het boek Ruth centraal staat.
Zondag 20 september, 9:30 uur. Voorganger Marga Baas in en vanuit de Nieuwe Kerk.
Deze startzondag vieren we met de drie wijken samen. De dienst staat in het teken van de grote on-zekerheid als we het hebben over de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Wat kan er wel en niet doorgaan. Hoe zien we de toekomst?

Serie over bijbelboek Ruth

Vanaf zondag 23 augustus zal in vier aaneengesloten zondagse vieringen het bijbelboek Ruth centraal staan. Het geschrift bestaat ook uit vier hoofdstukken dus de verdeling laat zich raden. Verschillende voorgangers zullen dit uitvoeren. Er zijn dezelfde terugkerende liederen, maar ook per viering eigen invullingen. Het boek dankt zijn titel aan de hoofdpersoon Ruth, een Moabitische vrouw, die als weduwe met haar schoonmoeder Naomi naar het land Israël (terug)gaat. Stef Bos schreef een lied naar aanleiding van dit bijbelboek. Waarbij als een refrein klinkt:
Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart in my hart

De Bron gaat weer open

Vanaf 6 september kun je ook weer in de Bron deelnemen aan de kerkdiensten. Om dit veilig te kunnen doen, wordt per keer slechts een beperkt aantal mensen uitgenodigd. Dat uitnodigen gebeurt via de mail. Alle mensen die geabonneerd zijn op de Bronmail hebben hierover een apart bericht ontvangen met het verzoek zich aan te melden als men uitnodigingen voor kerkdiensten wil ontvangen.
Als je geen bericht hebt ontvangen en wel uitgenodigd wilt worden, dan kun je je opgeven per email.
Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen, hebben we een aantal spelregels afgesproken. Zo is de garderobe buiten gebruik, zijn er duidelijke eenrichting-looproutes en kan er geen gemeentezang plaatsvinden. Het aansteken van de kaarsen bij de voorbeden zal ook op een wat andere manier worden gedaan om geloop te voorkomen. Ook is het helaas niet mogelijk om het koffiedrinken na de dienst te organiseren. Alle kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden voor de mensen die niet kunnen deelnemen. Ook op een later tijdstip kan de dienst nog worden bekeken. Dit kan via kerkdienstgemist.nl.

Lees meer...

zomerviering 2020Zomervieringen – (t)huis van God

Zomervieringen in een jaar dat er veel minder mensen ver weg op vakantie gaan; alleen al dat gegeven vroeg om een thema van dichtbij huis. ‘Het (t)huis van God’ voldeed in dat opzicht voortreffelijk, en misschien moeten we het wel vaker doen: praten over ons geloof in huis-, tuin- en keukentaal.
In zes zondagen kwamen de belangrijkste onderdelen van een huis wel aan de orde, telkens besproken en bezongen onder begeleiding van twee gemeenteleden die daar allemaal zo hun eigen visie op hadden. Bij de ingang stonden Marjanne Binsbergen en Abra Havinga stil, waarbij ze onder andere spraken over hoe makkelijk of moeilijk we onze deuren open zetten. Wat een mooie binnenkomer!

Lees meer...

Van de werkgroep Diaconaat

Vrouw heeft de gewoonte om man een korte samenvatting van de wetenswaardigheden van de RTV Noord- en NOS Nieuws-app te sturen. Vrouw vertelt: ‘In India zijn mondkapjes te koop.’ Man reageert: ‘Gelukkig maar.’ Vrouw gaat onverstoorbaar verder: ‘In India zijn mondkapjes te koop ... van GOUD!’ Man stopt met bezigheid. Peinzend: ‘Dan zijn ze dus niet allemaal arm.’ Vrouw reageert: ‘Nee, maar het is ongelijk verdeeld.’ Man en vrouw zwijgen. Ze kijken en luisteren naar de oecumenische viering van De Bron van 5 juli 2020. Er is in het begin van de viering een mededeling over de collectes. Een ervan is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland. Zij kunnen meestal niet op zomervakantie, zoals veel klasgenootjes, maar blijven achter. Wederom: ongelijk verdeeld! En lukt het nog om India als ‘ver van ons bed’ te beschouwen, dit is andere koek. Het gaat over kinderen die leven in armoede in onze nabijheid, kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Wegkijken is geen goed idee, weggeven wel. Geld wel te verstaan. Bijvoorbeeld aan de wekelijkse collectes van de PKN. Het statement van Kerk in Actie onderbouwt dit als volgt: ‘Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is, en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede.’ En bedenk daarbij gerust dat dit ook kan als u op vakantie bent.
Christian Hulzebos

Serie bijbelboek Ruth in augustus en september

Aansluitend aan de zomervieringen willen we in vier zondagen het bijbelboek Ruth aan de orde laten komen. Het bijbelboek bestaat ook uit vier hoofdstukken, dus de indeling is gauw gemaakt. Op 23 augustus hoofdstuk 1, met da. Alberte van Ess als voorganger, op 30 augustus hoofdstuk 2, met als voorgangers Jan Bos en Harm van de Berg, op 6 september hoofdstuk 3 geleid door de oecumenische werkgroep en op 13 september het laatste 4e hoofdstuk met als voorganger da. Alberte van Ess.

Wanneer kunnen we weer naar De Bron?

De activiteiten en de kerkdiensten zijn vanaf begin september weer echt te bezoeken in De Bron.
U denkt misschien, maar alles is toch allang versoepeld? Ja, dat is zo. Maar wij zijn nog bezig om de ruimte / het gebouw zo aan te passen dat we er veilig naar toe kunnen gaan.
Bovendien waren er al afspraken voor de zomervieringen gemaakt. En in de zomertijd, met vakantie e.d. zijn de zaken niet makkelijk om te gooien. 
We willen op een veilige manier opstarten en zullen we ons aan hygiëne regels moeten houden om niet weer in de gevarenzone te komen en besmettingen op te lopen met het corona virus. Half augustus kun u dus een duidelijk uitnodiging verwachten, via de Bronmail. Hierin staat het een en ander dan duidelijk uitgelegd.
Tot die tijd kunt u mee vieren via kerkdienstgemist.nl en mee doen aan tuinontmoetingen zoals hieronder beschreven.

Zomervieringen in De Bron.

Het thema voor deze zomer is: het huis van God of het thuis van God.
Door de coronapandemie zijn we ons op een nieuwe manier bewust ge-worden van de betekenis van de plek waar we wonen en werken.
Ook het huis waar we als gemeente samenkomen om de liturgie te vieren, elkaar te ontmoeten beleven we nu anders.
In de zomerdiensten verkennen we waar God woont. Is dat ergens? Of is dat een heilige plek in mijzelf? Er zal elke zondag een andere ruimte van het huis worden verkend.

Lees meer...

Tuinontmoetingen

We kunnen terugkijken op mooie en inspirerende tuinontmoetingen, na de digitale viering van afgelopen zondag. Er is muziek gemaakt aan de Holmsterheerd, geschilderd aan de Galkemaheerd en in Adorp zijn er gedichten voorgelezen. Aan de Fultsemaheerd, de Hylkemaheerd en in Zuidwolde zijn er naar aanleiding van de digitale viering fijne gesprekken gevoerd. En de kinderen hebben het naar de zin gehad bij de Wiershoeck.
Kortom enthousiaste reacties. Dat smaakt naar meer, werd er al bij de koffie gezegd op die zondagochtend.
Een stip aan de horizon willen we alvast zetten. Nu de maatregelen wat verruimd zijn, zou het mooi zijn als nog meer gemeenteleden elkaar konden ontmoeten. En daarvoor kan er dit keer afgereisd worden naar van Starkenborgh. Christa en Toon en Alberte en Ton stellen hun tuinen ter beschikking. Daar kunnen met elkaar wel zo’n 30 mensen terecht, op 1,5 meter afstand. Ze wonen ook nog eens op steenworp afstand van elkaar, dus er kan gependeld worden tussen de twee tuinen. En daarbij ook nog eens vlakbij een brede wandelpromenade aan het van Starkenborghkanaal met diverse bankjes, om even met iemand te lopen, te zitten en bij te praten. Natuurlijk met een flinke slag om de arm, want we weten niet hoe het er dan voor staat, maar om toch vast rekening mee te houden: 23 augustus tegen elven na de digitale viering.


Zondag 14 juni doopdienst, 10 uur, ds. Alberte van Ess.

De digitale dienst van 14 juni zal een bijzondere viering worden. We zijn heel blij dat Sanne Koelewijn heeft gevraagd om gedoopt te worden. Het wordt een compacte viering, te beginnen met het ritueel van de doop en daarna een korte overweging en gebeden. Als bijbeltekst is gekozen voor een gedeelte uit de beroemde redevoering van Paulus op de Areopagus, Handelingen 17: 24 – 28. In verband met de coronamaatregelen zal het een aangepaste doopviering worden. Zo zal er met een wijwaterkwast gedoopt worden, om de 1,5 meter te kunnen overbruggen. De Emmauskerk heeft deze ter beschikking gesteld. In verband met privacy-overwegingen zal de dienst niet in het publieke domein van ons Youtube-kanaal komen te staan, maar in het verborgen domein. Op de zaterdagavond voor de viering komt er via de Bronmail een link beschikbaar om daar naar toe te gaan en de viering mee te maken op de zondag. Ouderling van dienst is Marjanne Binsbergen.

Zondag 21 juni, 9.30 uur. Gezamenlijke dienst vanuit de Nieuw Kerk.
Zondag 28 juni, 10 uur, ds. Alberte van Ess