facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Startzondag 20 september in de Nieuwe Kerk

Zondag 20 september is een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Het is ook de start van een nieuw seizoen. Hoe gaan we om met onzekerheid en onmacht? Aan enkele gemeenteleden van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk wordt deze dagen de vraag voorgelegd, hoe zij de coronatijd beleven en welke verwachtingen zij koesteren voor de toekomst. In de dienst krijgen hun reacties een plaats.
De kerkelijke kalender kleurt de zondagen van de herfst tot 1 november met het thema van de ballingschap. We lezen het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. Hoe houden Daniel en zijn vrienden het vol in hun onzekere situatie van vervreemding en bedreiging van de eigen identiteit? Voorganger is ds. Marga Baas. De muzikale leiding is in handen van Mannes Hofsink. 

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.