facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Corona nieuws

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Door de wijkkerkenraad van De Bron is besloten om alle activiteiten in en vanuit De Bron niet door te laten gaan tot in ieder geval 6 april. We volgen hierin de landelijke richtlijnen.
De kerkdiensten gaan dus ook niet door, maar we wijzen u graag op de kerkdiensten die via de televisie worden uitgezonden. Voor mensen die door alle maatregelen in een sociaal isolement terechtkomen of die graag even willen praten, is er de mogelijkheid om iedere dag tussen 17.00 en 18.00 uur met een van de leden van pastoraat te bellen. Dit kan via het telefoonnummer 050-5420044.
U kunt ook contact opnemen via het mailadres.
Iedere woensdagavond is De Bron tussen 19.00 en 20.00 uur geopend voor mensen die een kaarsje willen aansteken en er is dan ook gelegenheid om in stilte even na te denken over een tekst die daarvoor beschikbaar is. Het spreekt vanzelf dat het aantal mensen dat tegelijk wordt toegelaten beperkt is. Het feit dat alle activiteiten tot 6 april niet doorgaan betekent ook dat we de laatste sobere maaltijd al hebben gehad. Dat is jammer, vooral omdat we daardoor ook niet meer geld kunnen inzamelen voor het Overweeghuis, het project waarvoor we deze 40-dagentijd geld inzamelen. Omdat er ook geen diensten zijn, en dus geen collecten worden gehouden, komen we bij lange na niet aan ons streefbedrag van 1000 euro. We geven u dan ook graag in overweging om toch een bijdrage te doneren door een gift over te maken op het bankrekeningnummer van de kerk: NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron.
Graag bij het overmaken vermelden “Overweeghuis”.
Een gift op dit rekeningnummer overmaken betekent dat het bedrag aftrekbaar is van de belasting.
namens de wijkkerkenraad,
Lettie Oostinga, scriba