facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Pinksterdienst 9 juni 2019 Pinksterdienst

Vooraf aan de dienst werden alle meegebrachte bloemen in vazen gezet. Een bloem voor iedereen met een Pinksterwens om mee te bloemen met Pinksterennemen naar huis.
Na het lezen van Handelingen 2: vers 1-6 gingen we in twee groepen op weg, net als de Emmaüsgangers, in tweetallen naast elkaar. We kregen een Pinksterboodschap mee om deze met elkaar te delen en te bespreken. Eerst liepen we in stilte en na ongeveer 5 minuten lopen stonden we stil en werd de tekst van Sabine Nijland hardop voorgelezen om daarna onze weg te vervolgen. We liepen met iemand op die we juist niet zo goed kenden en dat leverde leuke gesprekken op. We konden het oa hebben over "Gever van geduld, Brenger van vriendelijkheid, Drager van trouw.
De zon scheen en we liepen door de Groene Long van Beijum. De meerkoeten en eenden in de vijver verbraken onze stilte, daar hadden we even geen rekening mee gehouden. Wat was het leuk zo onderweg te zijn . Bij terugkomst bleven we buiten wachten op de duif die werd losgelaten, als symbool van de Geest, die waait waarheen zij wil. Na de dienst van gebeden en gaven werd deze bijzondere dienst afgesloten met het lied: "Vrede wens ik je toe" .
Immie Hoekstra