facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

 

Pinksterdienst


Zondag 9 juni is het Pinksteren en dan gaan we erop uit!
We beginnen om 10.00 u. in de Bron zoals we gewend zijn met een welkom, gebed, het zingen van een lied en de lezing. De Pinksterboodschap zullen we vervolgens met elkaar al wandelend meditatief overwegen aan de hand van een korte tekst. Een Emmauswandeling. We lopen in tweetallen, net als de Emmausgangers, eerst een tijdje in stilte, de tekst voor jezelf overwegend, daarna wordt op een afgesproken punt de stilte verbroken en gaan we twee aan twee met elkaar in gesprek over de tekst.
Na ongeveer 20 minuten zijn we terug bij de Bron, waar we traditiegetrouw, een duif loslaten, symbool van de Geest, die waait waarheen zij wil. Daarna vervolgen we de dienst met de gebeden en sluiten het af. En uiteraard is er dan nog koffie en thee.
Voor wie niet kan wandelen is er programma binnen aan de hand met dezelfde tekst. Ook is er voor de kinderen leiding aanwezig en is er voor hen wat te doen.
Daarnaast wordt een ieder verzocht een bloem mee te nemen, met een pinksterwens. Daarmee vormen we een bont boeket. Na de dienst kan een ieder een (andere) bloem meenemen met de wens van een gemeente-lid.
Alberte van Ess