facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Terugblik Paascyclus april 2019

Waarin een kleine wijkgemeente groot kan zijn: met zijn allen hebben we in De Bron in april weer vier gedenkwaardige diensten meegemaakt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
Wat is het mooi dat er in zo’n bijzondere periode van het jaar zoveel mensen op de been te krijgen zijn om van deze diensten echte vieringen te maken: da. Alberte van Ess om voor te gaan in alle vier de diensten, het projectkoor onder leiding van Peter Rippen en Vincent van Ravels, om even zovele diensten muzikaal te omlijsten, en verder kosters, ambtsdragers, lectoren, bloemen-mensen, kindernevendienstbegeleiding (ben ik nog iemand vergeten?).
Wat is er mooi gezongen en gemusiceerd, ook door Machteld Rippen-Veenker. Wat stond er in de hele 40-dagentijd tot en met Pasen een mooi en afwisselend bloemen-stuk op de tafel. Wat is het ook mooi om te zien hoe snel een kerkzaal kan veranderen van een avondmaals-setting in een ruimte waar men samen naar The Passion kon kijken. En wat was het fijn dat op Paasmorgen door groot en klein de opstanding gevierd kon worden, eerst in de eredienst, en toen nog in de ‘dienst van de ontmoeting’, met koffie, thee en lekkers.
Iedereen die daar een kleine of grotere bijdrage heeft geleverd, als was het maar door aanwezig te zijn, hartelijk dank!