facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Paascyclus

Op 18 april begint dan de Paascyclus, met op Witte Donderdag een dienst van Schrift en Tafel om 19.00 u. Op deze avond vieren we de Maaltijd van de Heer. Net zoals Jezus met zijn leerlingen op de laatste avond aan tafel zat voor de joodse paasmaaltijd, zo zitten wij ook aan tafels. We delen brood en wijn en gedenken dat Jezus bij deze maaltijd het Heilig Avondmaal instelde. Het projectkoor zal ons ondersteunen bij deze viering.
Op Goede Vrijdag, eveneens om 19.00 u. lezen wij het lijdensverhaal van de evangelist Mattheus. We zingen passieliederen, verstillen onder het Beklag Gods en spreken de Goede Vrijdag gebeden uit. Het projectkoor zal onder anderen een aantal Bachkoralen zingen.
Op zaterdagavond komen we samen om 23.00 u. voor de Paaswake. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we horen over schepping en doortocht en het gebed uit de psalmen. Vervolgens wordt het opstan-dingsevangelie volgens Mattheus gelezen. De liturgische kleuren worden gewisseld. Het rood van het bloed van de martelaren wordt veranderd in het feestelijk wit van de paastijd. We gedenken onze doop en voor wie dit wil is er de mogelijkheid dit symbolisch te bevestigen met een waterkruisje op het voorhoofd. Het projectkoor zal ook op dit late uur meewerken.

Op zondag 21 april is er dan de Paasochtenddienst om 10.00 u. We volgen de vrouwen op hun vroege tocht naar het graf en lezen het opstandingsverhaal van Lucas. We vieren dat het leven sterker is dan de dood. Het projectkoor zingt opgewekt mee en ondersteunt ook deze viering.
Na de feestelijke dienst op eerste paasdag staat er in de hal van de school koffie en thee met iets lekkers klaar. Elk jaar proberen we op deze manier de veertigdagentijd en paascyclus gezellig af te sluiten.