facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

foto bloemschikking 31 3 2019Bloemschikking bij de vierde zondag in de veertigdagentijd, 31 maart 2019

“De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadi-ge God. De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en Schriftgeleerden die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?

“Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.”
(brochure Kind op Zondag)
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon en samen zoeken naar
een nieuw begin.

Het idee voor de bloemschikking is geïnspireerd op het thema: ‘Een nieuw begin’. Op de ta-fel staan 8 flessen bekleed met rietstengels.
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.
Het riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.
Het jonge groen en de bloesemtakken symboliseren het tere begin.
Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin maken.

Bewerking van de tekst uit de brochure symbolisch bloemschikken Kerk in Actie