facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

SjoelenOliebollen in De Bron

Ongeveer 45 mensen - jong en oud - hebben een leuke tijd gehad in De Bron op 2 januari. Hierbij vielen de verse oliebollen zeer in de smaak. Ook de kniepertjes, gebakken door Mieke en Nico, waren een grote hit. De jeugd heeft eerst genoten van de oliebollen en kniepertjes en toen geholpen met serveren. Uiteindelijk heeft iedereen samen spelletjes gespeeld. Er waren meerdere spellen maar de twee sjoelbakken waren echt het populairst. De kinderen hadden het erg naar de zin – voor hen was het te vroeg afgelopen.
Christian Hulsebos

Logo De BronSave the date: feest 40 jaar De Bron

We zijn op weg naar de viering van 40 jaar de Bron op 21 en 23 februari. Op vrijdagavond een feest voor (oud)gemeenteleden en op zondagmiddag een feestelijke viering. Veel meer over het programma vind u in het volgende nummer.

De oppasdienst

Ja je leest het goed. We willen in De Bron weer beginnen met een oppasdienst. Er komen de laat-ste tijd meer jonge gezinnen in de kerk. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er elke 4de zondag van de maand kindernevendienst. Nu willen we ook zorgen dat er op diezelfde zondag een oppas is voor de jongste kinderen. Daarvoor hebben we natuurlijk een paar mensen nodig die willen oppas-sen. Lijkt het je leuk om 1 keer in de 3 maanden een keertje op te passen in de kerk, dan kun je je aanmelden bij ondergetekende
Namens de kindernevendienst en de oppas, Betsy AB

foto voor oppas

Van de kindernevendienst

Hallo jongens en meisjes,
De kerstvakantie is inmiddels voorbij, en jullie gaan allemaal weer naar school. Maar toch wil ik het nog even hebben over de kerstviering van eerste Kerstdag. Wat hebben jullie mooi gespeeld, en wat waren jullie mooi aangekleed. Jozef en Maria, en een prachtige engel. De herders met hun schapen, en Herodes had twee wijze raadsvrouwen naast zich zitten om hem te adviseren. Dat was ook wel nodig want toen de wijzen uit het Oosten bij hem op bezoek kwamen ging bij Herodes geen licht op. Maar bij de raadsvrouwen wel. Zij konden vertellen dat het kind, dat de wijzen zoch-ten, in Bethlehem wordt geboren.
De eerstvolgende keer dat er kindernevendienst is, is op zondag 26 januari om 10.00 uur. Kom je ook?

De wijzen en de herders bij de stal

De wijzen en de herders bij de stal

Herodes met zijn raadsvrouwen

Herodes met zijn raadsvrouwen

Bevestiging ambtsdrager

Op zondag 12 januari wordt Marjanne Binsbergen in het ambt van ouderling bevestigd.
Zij zal de werkgroep eredienst in de wijkkerkenraad gaan vertegenwoordigen.
Lettie Oostinga, scriba

Zondag 19 januari dienst in Noorddijk

In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is er zondag 19 januari dienst in de kerk in Noorddijk, om 10.00 uur. We doen al enige jaren mee aan dit wereldwijde initia-tief om als christenen over de hele wereld op die zondag met elkaar grotendeels dezelfde liturgie te vieren. Elk jaar levert een land materiaal aan vanuit hun speciale situatie. Dit jaar is het Malta. Centraal staat het verhaal uit Handelingen over Paulus’ schipbreuk op Malta. Ze worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen. Een gebeurtenis die nog steeds ter plaatse wordt her-dacht.
De laatste jaren vieren we dit als wijkgemeente de Bron samen met Damsterboord en de Walfried-gemeenschap. De gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk vervalt daarmee op deze derde zondag.
Alberte van Ess

 

Klankschalenconcert door Folkert Rienstra en Hans Battenberg op 2 december in De Bron

Het was niet het eerst klankschalenconcert en vast ook niet het laatste! Wij hadden een mooie opkomst van mensen uit De Bron en daarbuiten. Wij lieten ons weer verrassen door de klanken en de kleuren van het concert van Folkert en Hans. Alberte opende de avond met een gedicht van Loes Marijnissen met o.a. de volgende woorden:
In het donker van de nacht,
kun je uitzien naar het licht
Een licht dat ook over je eigen leven valt
en iets in je zelf beroert
Een licht dat je raakt
Als het ontvankelijk wordt in je en stil
valt er een nieuw licht over je bestaan
Het paste zo mooi bij het thema van donker naar licht. En wij lieten ons beroeren en wij lieten ons raken en wij werden stil, door de warmte van het licht en van de klanken.
Folkert opende met het lied: “als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur dat nooit meer dooft“. Met hun instrumenten, trommels, schalen en glazen namen zij ons mee van het donker naar het licht. Het was bijzonder te ervaren. En zoals ook in het gedicht van Loes Marijnissen werd aangegeven konden wij te midden van de drukte voor kerst halt houden en genieten van wat op ons af kwam. Een mooi begin van de Adventtijd op weg naar het licht.
Immie Hoekstra

 

 

Geef voor je kerk! (en geef om je kerk)

Met deze korte en krachtige boodschap worden we opgeroepen om ruimhartig deel te nemen aan Actie Kerkbalans 2020. Actie Kerkbalans vindt plaats in de tweede helft van januari. Als wijkge-meente De Bron kiezen we er weer voor alle benodigde informatie en het toezeggingsformulier aan u af te geven en weer op te halen. We hebben gemerkt dat dit beter wordt gewaardeerd dan benadering via mail of per post. Als u reeds een meerjarige toezegging heeft gedaan, dan vallen we u natuurlijk niet lastig..
Als wijkgemeente De Bron vieren we volgend jaar ons 40-jarig bestaan en we hopen nog heel veel jaren een rol van betekenis te vervullen in de wijken Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh.
Dat past ook in de visie van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) dat de wijkgemeenten de basis vormen voor het samen kerk zijn.
De financiële situatie van onze wijkgemeente De Bron is echter niet gunstig. Jaarlijks komen we vele duizenden euro’s te kort om onszelf te bedruipen. Het tekort van De Bron wordt nu door de PGG aangevuld. De solidariteit van dat ‘bijpassen’ is natuurlijk heel mooi en kerks, maar werpt ook een donkere schaduw vooruit. Voor het voortbestaan van onze wijkgemeente De Bron moeten we de inkomsten en uitgaven beter in balans brengen.
Het einde van dit stukje voelt u natuurlijk al aankomen. Uw bijdrage stellen we ook dit jaar weer zeer op prijs en hebben we als wijkgemeente hard nodig om te kunnen blijven voortbestaan.
Plat gezegd komt het er op neer dat wij u vragen (naar vermogen) meer bij te dragen dan u vorig jaar heeft gedaan. Alleen zo kunnen we het voorbestaan van onze kerkgemeenschap op de lange termijn veilig stellen.
Namens de werkgroep financiën, Vincent van Ravels

 

Berichten diaconaat

Kerstattenties vanuit De Bron
Na de dienst van zondag 8 december is een groot aantal kerstattenties meegenomen en afgele-verd aan leden van De Bron die 75 jaar en ouder zijn. De attentie bestond uit een Adventskalender, een brief van da. Alberte van Ess en een “kerstster”. Over de traditie om de kerstster rondom de kersttijd in huis te halen even een paar regels. De kerstster komt oorspronkelijk uit Mexico en groeit daar als struik, soms wel tot drie meter hoog. De bladeren werden ooit gebruikt om er kleur-stof van te maken en het sap diende als een medicijn (tegen koorts en braken). Over de achterlig-gende reden waarom nu juist met kerst deze plant in huis gehaald wordt, wordt nog steeds gespe-culeerd. Mogelijk gebruikten de Franciscanen de kerstster tijdens een processie, de Fiesta of Santa Pesebre (feest van de Heilige Kribbe), waarin de geboorte van Jezus uitgebeeld wordt. Een andere mogelijkheid is een legende waarin twee Mexicaanse kinderen een “groen” veldboeket (met daar-in de kerstster) voor de kerstviering plukten. De bladeren van de kerstster werden felrood van kleur, terwijl ze op kerstavond naast de kribbe van Jezus gelegd werden. De kerststerren worden daarom ook wel “flowers of the Holy Night” genoemd en dat zou de traditie verklaren om deze plant rondom kerst in huis te halen. Hoe het ook zij: we hopen dat u van de aanblik geniet samen met de afbeeldingen en woorden van de Adventskalender en van onze domina.
Kleding voor de Open Hof
Al eerder werd u geattendeerd op de mogelijkheid om warme sokken in te leveren op zondag in De Bron ten behoeve van de bezoekers van de Open Hof. Natuurlijk is ook andere winterkleding van harte welkom. U kunt daarbij denken aan jassen, sjaals, handschoenen, truien, enzovoorts. De Bron zorgt dat het op de juiste plek terecht komt. We gaan hiermee door tot en met januari 2020.
Na het familiekerstfeest: een koffietje, theetje of limo
Op woensdag 25 december is er na de dienst de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit keer niet in de foyer, maar in de hal van de school. Daar wordt koffie en thee geserveerd met een kleine versnapering. En natuurlijk ranja voor de kids. Deze gezellige mogelijkheid duurt tot 13.00 uur, waarna iedereen weer huiswaarts kan gaan.
Oliebollen
Op donderdag 2 januari bent u welkom in De Bron. U wordt door De Bron en een aantal andere organisaties uitgenodigd om het Nieuwe Jaar te beginnen met een feestelijke ontmoeting. Details staan afgebeeld op de flyer.

 

Uit de wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 3 december vergaderd. De kerkenraad heeft tevreden terug gekeken op de activiteiten van de afgelopen weken. De spulletjesmarkt was een groot suc-ces met een recordopbrengst. Het organisatieteam was zelf ook erg tevreden over het verloop van de dag en wil volgend jaar de markt weer organiseren. Sinds een paar jaar is de Bron op Allerzielen (2 november) ’s avonds open voor mensen die hun dierbaren willen gedenken. Alhoewel er niet heel veel mensen komen, voorziet het wel in een behoefte in de wijk. Dit is dan ook de reden hiermee door te gaan. De gedachtenisviering in de Bron was op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook hier kijken we positief op terug.
Het moderamen heeft zich gebogen over het rapport ‘Mozaïek van de Kerk’ en besloten dat dit een goed thema is voor een kerkenraadsuitje. De kerkenraad gaat hiervoor op 21 maart naar Jor-werd om ook zelf kennis te maken met een pioniersplek.
De voorbereidingen voor de Kerstdagen en het einde van het jaar zijn in volle gang. Er zijn afspra-ken gemaakt over de aankleding van de zaal en het koffiedrinken op Eerste Kerstdag. Op 29 de-cember, zo’n echte tussenzondag, wordt een zangdienst georganiseerd. Gemeenteleden hebben de gelegenheid gehad een lied aan te dragen dat voor hun een bijzondere betekenis heeft en de werkgroep eredienst maakt er een mooie viering van.
En dan op weg naar de viering van 40 jaar de Bron op 21 en 23 februari. Op vrijdagavond een feest voor (oud)gemeenteleden en op zondagmiddag een feestelijke viering.
Vanuit de werkgroep financiën zijn er 2 verheugende berichten. Door het college van kerkrent-meesters is groen licht gegeven voor vernieuwing van de keuken en voor de aanleg van een se-dumdak. De keuken wordt al in januari vernieuwd, voor de aanleg van het sedumdak wordt ge-wacht op offertes van verschillende leveranciers waarna een datum gepland zal worden.
Johanna Nab

Bij de vieringen in de Bron,


Teksten bij het liturgisch bloemstuk
Tekst bij 4e Advent: In het spanningsveld tussen recht en onrecht ontsteken we de vierde kaars en zien een twijg aan het dode hout. Een belofte voor nieuw leven. “Licht van ons leven, richt ons kijken naar knoppen, geheim van een nieuw begin om te groeien vanuit de bron, in uw licht”.
Tekst bij Kerst: “Grenzeloos Licht uit de hemel op aarde. Woord van zo hoge, kwetsbaar in een kind.
Breek ons open, doe ons bloeien. Doorbreek onze begrenzing. Maak ons ontvankelijk voor uw licht
op aarde”.

24 december, kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur.
Iedereen is van harte welkom! We lezen een profetie van Jesaja en het kerstevangelie volgens Lucas. Voorganger is onze wijkpredikant Alberte van Ess. Het wordt een dienst met medewerking van het projectkoor, onder leiding van Alian Bergsma. Vincent van Ravels bespeelt de piano.
Na de dienst is er een feestelijk glas glühwein of chocolademelk.

25 december, kerstochtend, aanvang 10.00 uur.
Familiekerstfeest voor de hele wijk. We lezen enkele verzen over de komst van het licht uit het Johannesevangelie. Centraal staat het kerstspel, dat is verweven met de eredienst. Uitgevoerd door een aantal kinderen en volwassenen. Het kerstspel is geschreven door theoloog en theater-maker Kees van der Zwaard. Regie: Karina Davidse, stagiaire in De Bron.
Voorganger da. Alberte van Ess. Vincent van Ravels pianist.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de feestelijke koffietafel.

29 december, zangdienst, aanvang 10.00 uur
Deze zondag na de kerst gaan we zingen. Liederen die het hart raken. Door gemeenteleden aange-reikt. Het belooft een mooi viering te worden met Ines Heijkoop aan de vleugel en met medewer-king van Wieke de Boer, dwarsfluit. Namens de voorbereidingsgroep, Marjanne Binsbergen

31 december oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur
In deze vesper staat het vervolg van het kerstevangelie uit Lucas centraal met het gebeuren in de tempel met Simeon en Hanna. We blikken terug en verstillen bij wat het afgelopen jaar ons ge-bracht heeft. Peter Rippen bespeelt de piano en voorganger is da. Alberte van Ess.