facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Komende vieringen

Zondag 1 november, 10:00 uur. Oecumenische viering door de leden van de werkgroep.
Zondag 8 november, 10:00 uur. Voorganger Drs. Martine Visser.
U wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze vieringen. De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Ook op een later tijdstip kan de dienst nog worden bekeken. Om te kunnen deelnemen aan diensten in De Bron is het nodig u te registreren via deze link.
Geregistreerden krijgen bij toerbeurt een uitnodiging per mail.

Oogstdienst 25 oktober

Het is inmiddels traditie om rond de dankdag voor gewas en arbeid een “oogstdienst” te houden in De Bron. Deze keer ging dat op aangepaste wijze omdat maar weinig mensen de dienst konden bijwonen. Daarom hadden de diakenen de deuren van De Bron geopend op zaterdagmiddag, zodat gemeenteleden verse producten konden inbrengen voor de oogstdienst op zondag 25 oktober. Opdat op maandag door medewerkers van de Voedselbank de hopelijk goed gevulde kratten konden worden afgehaald. En gevuld waren ze!

voedselbank2020

Collecteren voor Indonesië – Kerk met sterke vrouwen in de hoofdrol.
Indonesië. Ik associeer Indonesië niet direct met de kerk. Dat zit zo. In het grote zaikenhoes (UMCG) waar ik een groot deel van mijn leven doorbreng werken we samen met collega’s uit Indonesië. Zij komen van tijd tot tijd bij ons om hun kennis en positie te verbeteren in hun thuisland.

Lees meer...

vredesweek2020

Collecte voor het vredeswerk

Recent, namelijk van 19 t/m 27 september was het vredesweek. Een week lang werden er in heel Nederland activiteiten georganiseerd in het teken van vrede, activisme en dialoog. Er werd een oproep gedaan (die ik achteraf las, dat zal ik toegeven) om te participeren in één van de vele (online) activiteiten. Centraal daarin dus: vrede. Dan dringt zich bij mij dikwijls de gewaarwording op dat vrede niet vanzelfsprekend is. Dat vrede afhangt van waar je wieg staat. Onbegrijpelijk eigenlijk. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen (ouderen en jongeren) die op de vlucht zijn voor bruut geweld. Mensen die een gevaarlijke en vaak kostbare reis ondernemen op weg naar vrede. Mensen die nergens welkom zijn, die zich eenzaam voelen of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn. Dat kunnen we doen door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Maar ook door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek (maar ook erna) vragen Kerk in Actie en PAX (in 2006 ontstaan uit het Interkerkelijk Vredesberaad en Pax Christi) daar aandacht en financiële steun voor. Doet u mee? Maak gerust iets over op het rekeningnummer van Kerk in Actie (NL89 ABNA 0457 457 457) of PAX (NL03 TRIO 0390 515 000). Enw hoewel we iedere week zouden kunnen streven naar een vredesweek: volgend jaar is er ook weer een week gepland. En wel van 18 t/m 26 september.
Christiaan Hulzebos

 

Komende vieringen

Zondag 4 oktober, 10:00 uur: oecumenische viering door de leden van de werkgroep.
Zondag 11 oktober, 10:00 uur: afscheid en bevestiging ambtsdragers, voorganger Alberte van Ess. In deze dienst zullen we afscheid nemen van Henk Oostinga en Gerard AB als aftredende ambtsdragers. Daarna zal Vincent van Ravels worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Mooi dat deze functie weer vervuld gaat worden.
Alberte van Ess

vleermuisDiaconaat en opvang

In de krant lees ik en bericht over een vleermuisopvang in onze stad. Er blijken er meerdere te zijn, verspreid over het land. Van een der jaaroverzichten van een opvang citeer ik “298 vleermuizen aangeboden, helaas waren daar 15 dieren al dood bij aankomst. Gelukkig konden er weer 114 vleermuizen vrijgelaten worden.” Ontzettend waardevol dat mensen zich inzetten voor het behoud van diersoorten. Op https://www.vleermuis.net/ staan vele soorten genoemd met zeer interessante namen. Wat dacht u van ‘laatvlieger’, ‘franjestaart’ of ‘ruige dwergvleermuis’. Er staat “Vleermuizen zijn sinds 1973 bij de wet beschermd. Ze mogen niet gevangen of gedood worden. Het is verboden ze levend of dood te bewaren of te verhandelen. Vleermuizen mogen niet verontrust of verstoord worden. Ook de verblijfplaatsen mogen niet beschadigd worden.” Maar dan nu de parallel (of is het een paradox?). Vervangt u het woord vleermuizen maar eens voor migranten....dan krijgt dezelfde tekst ineens een diakonaal karakter...migranten zijn bij wet beschermd, ze mogen niet gevangen of gedood worden.... Gelijktijdig met het bericht over de vleermuizen zijn we geïnformeerd over de brand in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos (Griekenland).

Lees meer...

Startzondag 20 september in de Nieuwe Kerk

Zondag 20 september is een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Het is ook de start van een nieuw seizoen. Hoe gaan we om met onzekerheid en onmacht? Aan enkele gemeenteleden van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk wordt deze dagen de vraag voorgelegd, hoe zij de coronatijd beleven en welke verwachtingen zij koesteren voor de toekomst. In de dienst krijgen hun reacties een plaats.
De kerkelijke kalender kleurt de zondagen van de herfst tot 1 november met het thema van de ballingschap. We lezen het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. Hoe houden Daniel en zijn vrienden het vol in hun onzekere situatie van vervreemding en bedreiging van de eigen identiteit? Voorganger is ds. Marga Baas. De muzikale leiding is in handen van Mannes Hofsink. 

Het aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk gaat een beetje anders dan in De Bron.
Er is plaats voor 100 mensen in de kerk. Je kunt je via deze link aanmelden. Lukt het echt niet, dan kun je bellen naar 06 321 423 54 (Albert Joosse).
Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur ’s middags.
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk.

buitenkoffiekan2Een nieuwe vorm van kerk-zijn

Wil je meedenken over nieuwe vormen van kerk-zijn?
Zoals gemeld gaan we weer van start met diensten in De Bron. De ‘dienst der ontmoeting’ is normaal gesproken een belangrijk onderdeel, denk daarbij aan het koffiedrinken na de dienst, het bijpraten etc. Vanwege de coronadreiging zijn dat allemaal zaken die niet mogelijk zijn. Ook activiteiten als de spulle-tjesmarkt, het projectkoor, het movie-maal en noem maar op zijn om dezelfde reden voorlopig niet mo-gelijk. Alle werkgroepen gaan nadenken over manieren waarop we toch met elkaar verbonden kunnen blijven. Heb je ideeën en/of wil je meedenken over de vraag hoe we in deze bizarre tijd een verbonden gemeente kunnen zijn, stuur dan een berichtje naar het secretariaat.
Nynke van Ravels

Komende vieringen

Zondag 6 september, 10:00 uur. Oecumenische viering door de leden van de werkgroep.
Dit is de derde viering in een serie van vier over het boek Ruth. En de eerste dienst waarbij we weer met elkaar in De Bron kunnen vieren. Zie de mededeling hierboven.
Zondag 13 september, 10:00 uur. Voorganger Da. Alberte van Ess
De vierde en laatste zondag waarin het boek Ruth centraal staat.
Zondag 20 september, 9:30 uur. Voorganger Marga Baas in en vanuit de Nieuwe Kerk.
Deze startzondag vieren we met de drie wijken samen. De dienst staat in het teken van de grote on-zekerheid als we het hebben over de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Wat kan er wel en niet doorgaan. Hoe zien we de toekomst?

Serie over bijbelboek Ruth

Vanaf zondag 23 augustus zal in vier aaneengesloten zondagse vieringen het bijbelboek Ruth centraal staan. Het geschrift bestaat ook uit vier hoofdstukken dus de verdeling laat zich raden. Verschillende voorgangers zullen dit uitvoeren. Er zijn dezelfde terugkerende liederen, maar ook per viering eigen invullingen. Het boek dankt zijn titel aan de hoofdpersoon Ruth, een Moabitische vrouw, die als weduwe met haar schoonmoeder Naomi naar het land Israël (terug)gaat. Stef Bos schreef een lied naar aanleiding van dit bijbelboek. Waarbij als een refrein klinkt:
Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart in my hart

De Bron gaat weer open

Vanaf 6 september kun je ook weer in de Bron deelnemen aan de kerkdiensten. Om dit veilig te kunnen doen, wordt per keer slechts een beperkt aantal mensen uitgenodigd. Dat uitnodigen gebeurt via de mail. Alle mensen die geabonneerd zijn op de Bronmail hebben hierover een apart bericht ontvangen met het verzoek zich aan te melden als men uitnodigingen voor kerkdiensten wil ontvangen.
Als je geen bericht hebt ontvangen en wel uitgenodigd wilt worden, dan kun je je opgeven per email.
Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen, hebben we een aantal spelregels afgesproken. Zo is de garderobe buiten gebruik, zijn er duidelijke eenrichting-looproutes en kan er geen gemeentezang plaatsvinden. Het aansteken van de kaarsen bij de voorbeden zal ook op een wat andere manier worden gedaan om geloop te voorkomen. Ook is het helaas niet mogelijk om het koffiedrinken na de dienst te organiseren. Alle kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden voor de mensen die niet kunnen deelnemen. Ook op een later tijdstip kan de dienst nog worden bekeken. Dit kan via kerkdienstgemist.nl.

Lees meer...

zomerviering 2020Zomervieringen – (t)huis van God

Zomervieringen in een jaar dat er veel minder mensen ver weg op vakantie gaan; alleen al dat gegeven vroeg om een thema van dichtbij huis. ‘Het (t)huis van God’ voldeed in dat opzicht voortreffelijk, en misschien moeten we het wel vaker doen: praten over ons geloof in huis-, tuin- en keukentaal.
In zes zondagen kwamen de belangrijkste onderdelen van een huis wel aan de orde, telkens besproken en bezongen onder begeleiding van twee gemeenteleden die daar allemaal zo hun eigen visie op hadden. Bij de ingang stonden Marjanne Binsbergen en Abra Havinga stil, waarbij ze onder andere spraken over hoe makkelijk of moeilijk we onze deuren open zetten. Wat een mooie binnenkomer!

Lees meer...