facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

kruiswegstatieTerugblik op de vieringen rond Pasen.

Stabat Mater Dolorosa.
De vieringen in de stille week op donderdag, vrijdag en zaterdag werden verzorgd door een aantal kerken en uitgezonden vanuit de Martinikerk in het centrum van onze stad.
Op Goede vrijdag met teksten van Cees Remmers bij afbeeldingen van de Kruisweg ‘Zie de mens’ van Martien van Woerkum. Bijzonder was de vertolking van Peter Rippen, componist van het Stabat Mater Dolorosa. Het 'Stabat Mater' is een kerkelijk gezang. Het gaat over Maria die lijdt omdat haar Zoon is gekruisigd. Het Stabat Mater Dolorosa is één van de beroemdste uit de Middeleeuwen overgeleverde Latijnse gezangen. In deze viering kregen we de Nederlandse vertaling te horen van Willem Wilmink. Hij vertaalde de oorspronkelijke tekst (zie Lied 573). Het is niet bekend wie de dichter van dit Stabat Mater is geweest. De sterke, indrukwekkende tekst van het Stabat Mater heeft in de loop der eeuwen veel verschillende componisten aangesproken. Zo mochten wij genieten van de toonzetting en het spel van Peter Rippen en vier zangers. Het was een passende muzikale meditatie na het kijken naar de kruisweg.

Lees meer...

Komende vieringen

Zondag 11 april, 10:00 uur, oecumenische viering door leden van de werkgroep. De piano wordt bespeeld door Vincent van Ravels
Zondag 18 april, 9:30 uur, gezamenlijke viering vanuit de Nieuwe Kerk Groningen.
We nodigen u van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

schaap

Wat heeft een schaap met de diaconie te maken?

Het schrijven van een epistel voor KIS is een leuke activiteit en lukt doorgaans vrij vlot. In de diaconie hebben we het over mogelijke onderwerpen, waarna ondergetekende de vrije hand heeft om dit vorm te geven. Maar soms droogt de voorraad aan onderwerpen even op en is er wat minder inspiratie. Nu hoop ik niet dat u afhaakt, maar onderstaand verhaal leest. En dat gaat inderdaad over een schaap. Het passeerde op een blogspot van Yvonne Gerner. Ze werkt met de Stichting rondom Baba in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. Ze heeft daartoe een leefgemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet. We steunden haar project eerder met de wijkdiaconie van De Bron en met de ZWO. En financiële steun is nog steeds welkom. Op haar blogspot http://rondombaba.blogspot.com/ las ik een verhaal getiteld: “Het schaap en de dood”. “Een jaar of tien geleden speelde zich op Here Bugu het schapendrama af. Iedereen wilde schapen. Ik zag het nut er niet van in omdat de lasten steeds hoger uitvielen dan de baten.

Lees meer...

Komende vieringen

Zondag 28 maart, 10:00 uur, Palm- en Passiezondag. 
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we, in het kinderverhaal en de verwerking, over Palmpasen. Daarna lezen we uit Marcus over de zalving van Jezus door een onbekende vrouw. (Marcus 14: 3-9). We verstillen bij passieliederen. 
Voorganger ds. Alberte van Ess, Arie van Wijk zit achter het orgel.

Paascyclus in de Martinikerk

Gezamenlijke digitale vieringen vanuit de Martinikerk
Samen vieren we het Paastriduüm, een liturgisch geheel vanaf de avond van Witte Donderdag tot aan de Paasnacht wanneer het licht van Pasen wordt binnengedragen. Met beeld, woord en muziek herdenken en vieren we het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Alle vieringen zijn op de dag zelf vanaf 10:00 uur online beschikbaar.

Lees meer...

Coronatijd, veertigdagentijd, latifagebed.

Het zijn momenten om eens even stil te staan, ons te bezinnen op wat ons overkomt, bezighoudt en bezielt. De coronatijd bracht ons ongewild tot bezinning dat niet alles zomaar gebeurt, dat werkelijk ons hele ‘gewone’ bestaan op losse schroeven komt te staan; we opnieuw ons moeten beraden hoe we hiermee om moeten en kunnen gaan. In gelatenheid of creatief zoeken. In een andere relatie tot alles komen te staan. De veertigdagentijd is ook bedoeld voor inkeer: hoe we in ons geloof staan, wat Jezus ons werkelijk doet, zegt en voorgeleefd heeft, tot bezinning komen hoe we eigenlijk ons leven invullen.
Het latifagebed (dat ons is aangereikt als bezinningsmogelijkheid) gaf ons tot nu: “ik besta, ik verlang, ik hoop.” Al deze mogelijkheden daagden me uit tot inzicht hoe ik werkelijk leef, in het leven zou willen staan en daar gehoor aan zou willen geven. Want alle drie kunnen me/ons wakker schudden en door kwetsbare gesprekken tot nieuwe inzichten komen en waar mogelijk tot nieuwe levenswijze komen. Ga er maar aanstaan: door corona blijkt onze kwetsbare gezondheid en ons kwetsbare bestaan.

Lees meer...

Mirjam en Micha2Kerk ook voor kinderen.

Zondag 28 februari starten we weer met een verhaal voor de kinderen in de kerk. Dat is al even geleden, maar we pakken de draad weer op. Op elke vierde zondag van de maand en natuurlijk ook op de feestdagen doen we iets met en voor de kinderen in de kerk. Met de ouders van de kinderen die bij ons bekend zijn hebben we een app-groep. Dus jullie krijgen sowieso bericht en het verhaal komt ook op de app. We gaan er voor de kinderen elke keer iets leuks bij bedenken om te doen. Ken je nog meer kinderen en ouders die ook in de app-groep willen, geef het door aan Betsy. En wat gaat het worden? We vertellen over de avonturen van Mirjam en Micha, twee kinderen die van alles meemaken... luister zondag maar... of kijk op de app.
Marjanne Binsbergen en Betsy AB

Gebedsretraite in de veertigdagentijd

Vanaf de eerste zondag in de veertigdagentijd is er aan het eind van de middag wekelijks een inge-sproken gebedsretraite beschikbaar. De gedachte is dat mensen die elkaar kennen uit de wijkge-meente of daarbuiten een groepje vormen, met elkaar afspreken welke avond in de week zij, ieder in hun eigen huis, de gebedsretraite beluisteren. Vervolgens spreken ze met elkaar af hoe zij met elkaar dit willen delen en (digitaal) bespreken. De retraite heeft als centrum het latifagebed, dat heel geschikt is in je eigen binnenkamer te beoefenen en van daaruit te delen met anderen. Het is een vorm van bestaansmeditatie. Het gebed helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen, om zo contact te krijgen met wat je ten diepste beweegt. Het latifagebed is een heel oud en oecumenisch gebed in de ruimste zin van het woord. Lichaam en geest worden op elkaar betrokken. Daarbij wordt je rechterhand geleid door je linkerhand. Je rechterhand staat voor je doenerige kant en de linkerhand staat door de ontvangende kant. Ben je zelf links dan moet je dus straks net het omgekeerde doen.

Lees meer...

 

Kerstgedachten in januari

hallelujahHij verscheen pas na een paar minuten in de deuropening. Waarom ik bleef staan wachten met dat kerstpakket weet ik eigenlijk niet precies. Het was nou niet echt stralend weer op de bewuste zondagochtend eind december 2020. Misschien wel omdat die doos met vrolijk bedrukte cartoons zo zwaar was en ik meende een soort van schaduw te zien bewegen daarbinnen. Ik zette de doos met erop een tasje stoofperen snel op de grond en deed een paar passen achteruit. Op RIVM-afstand begroetten we elkaar. De man op leeftijd sputterde tegen: “Ik heb al tweemaal zo’n pakket gehad.” Maar ik had een missie: pakket afleveren. Deze week was het me al een paar keer overkomen dat de gegadigden niet thuis waren. Dit keer kon het toch niet meer mislukken? Omdat ik - zoals ingewijden weten - me wel eens vergis, deed ik toch een stap richting het pakket en vroeg de beste man of hij bedoelde dat ie dit jaar al tweemaal een kerstpakket had gekregen.

Lees meer...

kerkbalans2Actie Kerkbalans 2021

Het is weer zover: de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dat betekent dat een groot aantal vrijwilligers weer op pad gaat om bij u langs te komen met de vraag of u (weer) een bijdrage wilt leveren aan het werk van de kerk. En die bijdrage is heel hard nodig. Om u een idee te geven: we komen in De Bron per jaar ruim 35.000 euro tekort. Het merendeel van onze kosten wordt gevormd door de kosten van het gebouw en de personele lasten. Op de rest van de uitgaven is al heel veel bezuinigd, ook omdat we alle werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer en met vrijwilligers uitvoeren. Omdat de opbrengst van actie Kerkbalans in onze gemeente achter blijft bij de kosten, zijn we afhankelijk van een aanvulling op de inkomsten door de Protestantse Gemeente Groningen. Ook die heeft echter geen onuitputtelijke bron van financiële middelen.

Lees meer...

ZWO-project “Bianca Couture”

jampottenWe hebben de afgelopen weken actie gevoerd voor ons project in Burkina Faso. Via de Bronmail hebben we de mensen gevraagd of ze ons project willen steunen d.m.v. het kopen van zelfgemaakte producten: jam, kaarten en kaarsen. Afzonderlijk kosten de producten:
€ 2,50 dubbele kaarten met envelop (5 stuks)
€ 2,50 potje jam
€ 3,00 kaars
€ 10,00 een tasje met kaarten, jam, kaars en een verrassing
Naast ongeveer 20 cadeautasjes zijn er ook kaarten en kaarsen afzonderlijk verkocht en heeft deze actie al ruim € 250,- opgebracht, waaronder de gift van een gemeentelid van € 20,-. We hebben met elkaar als gemeente dus al een bedrag bij elkaar voor zeker een ‘starterskit’ voor een jonge, gediplomeerde vrouw met alle benodigdheden om zelfstandig te kunnen werken als naaister! De actie loopt nog door tot 31 december, tot deze datum kan er nog besteld worden. Bestellingen die na 18 december worden gedaan worden in januari afgeleverd. U kunt een bestelling plaatsen door een mail te sturen naar Lettie Oostinga. We bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan het succes van deze actie.
Met vriendelijke groet,
Zwo-commissie: Abra Havinga, Hilly Bennink, Immie Hoekstra en Lettie Oostinga

Vol van kerst

Op de zondag na kerst lezen we in de Bijbel over Simeon en Hanna die in de tempel Jezus en zijn ouders ontmoeten. Simeon en Hanna lijken al meer over Jezus te weten dan Jozef en Maria. Ze vertellen wat Jezus teweeg zal brengen in het leven van mensen... mensen zullen ten val komen of juist opstaan. Kortom: Simeon en Hanna lijken vol van Jezus.
Bijna iedereen heeft wel iets met het kerstfeest, is het niet met de christelijke kerstgedachte, dan is er vast iets anders waar men vol van is met kerst.
Voor de dienst in de Bron op 27 december ben ik benieuwd naar de kerstbeleving van de mensen uit de stad. Is het het diner, een bijzondere kerstbal of bent u vol van de kerstwandeling die elk jaar wordt gemaakt? Of misschien beleeft u kerst wel vooral met herinneringen aan dierbaren die er niet meer zijn.
Wat is uw kerstbeleving? Ik vraag u en jou dit jaar met mij via e-mail een beeld te delen van uw kerstbeleving. U kunt uw beeld met mij delen via email. .
Dan beleven we samen ons eigen kerstverhaal tijdens de kerkdienst van zondag 27 december in De Bron. De dienst begint om 10:00 uur. Alle beelden blijven anoniem.
Aline Sikkema, stagiaire bij PKN De Bron.