Vertrouwenspersonen

De Protestantse Gemeente Groningen wil een veilige en prettige ruimte zijn. Een plaats waar we samen zijn en ieder zichzelf is. Maar waar mensen samenkomen, daar gaat het ook wel eens fout. Dat moet bespreekbaar zijn. 
Wilt u vertrouwelijk praten over pesten of grensoverschrijdend gedrag in de kerk?
Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen hieronder. De PGG heeft een gedragscode voor vrijwilligers opgesteld, die vindt u hier:

vertrouwenspersonen