facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Protestantse Kerk Nederland wijkgemeente De Bron
Bentismaheerd 1a. 9736 EA  Groningen
Tel: 050-5420044 
Scriba Lettie Oostinga 
Isebrandtsheerd 50,
9737 LH Groningen
Tel. 050-542 22 11.
scriba@pkndebron.nl 
Wijkpredikant da. Alberte van Ess
Tel.: 050 - 5415050 
predikant.pkndebron@gmail.com
Voorzitter: Nynke van Ravels
Berlageweg 106
9731 LK Groningen
tel. 050 5279712
voorzitter@pkndebron.nl
Giften/schenkingen
IBAN-nummer: NL75SNSB0902292323 
penningmeester@pkndebron.nl
Verhuur Kerk
Beheerder: H. Rutgers, 
Telefoon: 050-5421337 
verhuur@pkndebron.nl
Informatie/kopij voor de website
publiciteit@pkndebron.nl
Technisch beheer website 
webmaster@pkndebron.nl