Popup login module

facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Adres PKN wijkgemeente De Bron

Bentismaheerd 1a. 9736 EA Groningen
Tel: 050-5420044

Zie voor meer informatie ook onze "Contact" pagina.

    

Dienst zondag 15 juli


Voorganger drd Martine Visser.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Informatie over de komende diensten....


Her ingebruikneming van het Timpe-orgel !

NKTimpe orgel

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)


lees hier alle verdere informatie


Zomer klankconcert 25 juni


klankschaal


Op maandag 25 juni geven Folkert Rienstra en Hans Battenberg weer een klank(schaal)concert in de Bron.
Even niks . . . . gewoon ontspannen zitten of liggen . . . Laat de klanken maar komen . . . merk wat het met je doet. Van 19.30 tot 20.00 inloop met thee en koffie. Om 20.00 begint het concert tot ongeveer 21.30 u.
Eventueel zelf een matje, deken of kussen meenemen. Deze bijeenkomst is tevens de laatste meditatiebijeenkomst van dit seizoen. We beginnen weer in september op de 4e maandagavond van de maand.
Antje Graaff


Muziekavond in de Bron 30 mei 2018


Muziekavond 30 5 20181050205

Foto's muziekavond in De bron


EDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS


Foto CD Hoes Ede Staal


 Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 10,- (in full colour 6 pagina digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van historische kerken in de provincie Groningen. Er zouden al heel wat van deze kerken verdwenen zijn als de SOGK niet zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daarom van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van de SOGK.


lees hier alle verdere informatie


Van blues tot Bach in De Bron

Muziekavond 30 5 20181050247

Beijum bestaat 40 jaar, én De Bron heeft een nieuwe vleugel. Heb je meer redenen nodig voor een swingende mu-ziekavond in het kloppend hart van Beijum? De wervende aankondigingen hadden hun werk gedaan: op 30 mei viel er te luisteren naar – en mee te zingen, neuriën of klappen met – een heerlijk gevarieerd programma, waaraan volgens insiders tot het laatste moment geknutseld is.
Het resultaat mocht er zijn: ondanks de zweterige warmte klonk het ene optreden al even fris en fruitig als het andere. De verleiding is groot om de programma-onderdelen stuk voor stuk te noemen en van loftuitingen te voorzien; doe ik dat niet en kies ik voor de kortste klap, dan kan ik op zijn minst melden dat er geen wanklank is gehoord, en dat het een avond vol hoogtepunten was.


lees hier alle verdere informatie...