verbinding kleinVerslag van de Dienst van Afscheid en Verbintenis op 26 juni

In de middagdienst op 26 juni nam ik afscheid als wijkpredikant van De Bron en werd ik verbonden aan mijn nieuwe opdracht als dienstdoend predikant binnen de Protestantse Gemeente Groningen.
Een indrukwekkende dienst, opgeluisterd door het projectkoor onder leiding van Peter Rippen. Twee collega's, ds. Pieter Versloot en ds. Tirtsa Liefting, waren betrokken bij de indringende gebeden en de orde van het afscheid en de opdracht voor de verbintenis van een dienaar des Woords aan een ander dienstwerk. De voorzitter van de Algemene Kerkenraad deed de verwelkoming na de verbintenis.

De teksten die voor die dag op het oecumenisch leesrooster stonden, waren zeer toepasselijk: over afscheid nemen en niet omzien. ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ Radicale woorden van Jezus. Maar omkijken is niet altijd verkeerd en dat geldt ook voor afscheid nemen. Het is goed als markering. Om de goede herinneringen te koesteren en zo de grens over te gaan. Van voorganger naar voorbijganger.

Dus, zo besloot ik de overweging, we ploegen door, het koninkrijk Gods in het vizier. Ieder voor zich, met elkaar en in welk samenwerkingsverband dan ook en God met ons allen.
Tegen het einde van de dienst kwamen de kinderen terug van de nevendienst en boden een prachtig boekwerk aan. Na de dienst waren er toespraken van de voorzitter van de kerkenraad van De Bron en van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, met mooie en waarderende woorden. Er werden cadeaus uitgedeeld en de belofte van nog meer!
Onder genot van een heerlijk hapje en drankje en live muziek van organist Arie van Wijk en later Peter Rippen, accordeon, en Karin Heesen, viool, was er gelegenheid tot persoonlijk afscheid.
Op de voorkant van de liturgie stond een afbeelding van een schilderij van Grietje Ynema (zie illustratie). De figuur beweegt zich duidelijk naar rechts, naar de toekomst. Links staat voor het verleden, wat je achter je laat.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die aan dit onvergetelijk en ontroerend afscheid heeft meegewerkt.
Ds. Alberte van Ess